Depreme İlişkin Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Nisan 1, 2018 0 Yazar: admin
Depreme İlişkin Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Depreme İlişkin Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Bu konularda faklı yönetmelikler olsa da en yaygın olanı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin ekinde “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar” da Bölüm 15 de açıkça yazılmıştır. Binaların Dayanıklılığı taşıyıcı sisteminin özelliklerine göre sahadan toplanacak tahribatlı ve tahribatsız yöntemlerle bilgi toplanarak yapılır. Sahadan toplanan bu bilgiler yetkili inşaat mühendisi gözetiminde kontrolden geçtikten sonra bilgisayar ortamında analiz edilir. Analiz neticesinde yapının mimari özelliklerine göre sağlaması gerek minimum performans düzeyine ulaşıp ulaşmadığına bakılır. Neticesinde performans hedefinin sağlayan yapılar için bilimsel yöntemlere dayanarak ” Depreme İlişkin Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporunu” oluşturur.